• รับวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบ
  ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  เพื่อการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริการของเรา

บริการของเรา

สร้างผลงานมีคุณภาพ ตรงความต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า


วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน

รับออกแบบวิเคราะห์ระบบงานไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบโปรแกรม เพื่อบริหารจัดการองค์กรของท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

พัฒนาโปรแกรม

รับพัฒนา เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า รองรับการทำงานทั้งใน ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอกองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

อื่นๆ

- งานบริการให้คำปรึกษา
- งานบริการหลังการขาย
- งานบริการอื่นตามลูกค้าต้องการ

โปรแกรมและระบบงาน AegisSoft


ระบบจัดการ ใบคำขอ/ใบอนุญาต สำนักการสาธารณสุข
ระบบจัดการคิว
ระบบบริหารจัดการงานขาย

ระบบขายสินค้าหน้าร้าน
ระบบรับประกันสินค้า และ บริการหลังการขาย
ระบบบริหารข้อมูลภาควิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระบบจัดการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำฯ
ระบบจัดการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลเว็บไซต์
ระบบงานวิชาการสำหรับฝ่ายทะเบียนวัดผลและครูผู้สอน

ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์
ระบบจัดการ งานตรวจสภาพรถ ต่อพ.ร.บ. ต่อประกันรถยนต์, รถจักรยานยนต์ (สถานตรวจสภาพรถเอกชนวิชิต)
ระบบบริหารจัดการลงเวลาพนักงาน
ระบบคิว การประปาส่วนภูมิภาค

AegisSoft


ยูทูปชาแนล AegisSoft


วีดีโอแนะนำ โปรแกรมจัดการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (SME Billing Online) EP.1
วีดีโอแนะนำ โปรแกรมร้านอาหาร Restaurant Management System (ส่วนจัดการหลังร้าน) EP.1
วีดีโอแนะนำ โปรแกรมร้านอาหาร Restaurant Management System (ส่วนแคชเชียร์) EP.2
วีดีโอแนะนำ เครื่องให้อาหารสุนัข, แมว ออนไลน์ (PET Food Feeder Online) EP.1

AegisSoft

 • ที่อยู่ : บริษัท เอจีส ซอฟท์ จำกัด
  สำนักงานใหญ่ 88/326 ตำบลหนองบัว
  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์ : 088-8086000
 • โทรศัพท์ : 089-4229142
 • Email: support@aegis-soft.com

วันทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • อาทิตย์ (หยุด)