บริการของเรา


วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน

รับออกแบบวิเคราะห์ระบบงานไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบโปรแกรม เพื่อบริหารจัดการองค์กรของท่าน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

พัฒนาโปรแกรม

รับพัฒนา เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า รองรับการทำงานทั้งใน ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอกองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

อื่นๆ

 • งานบริการให้คำปรึกษา
 • งานบริการหลังการขาย
 • งานดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง • สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  ระบบออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน

  สนใจติดต่อ 088-6017-904 (คุณเลิศ)
  Line เบอร์ 0886017904
  สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

  จัดซื้อ ขาย สต็อกสินค้า บัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้

  ภาษีซื้อ ภาษีขาย

  สนใจติดต่อ 088-6017-904 (คุณเลิศ)
  Line เบอร์ 0886017904


  ตัวอย่างผลงานภาครัฐ

  เทศบาลนครปากเกร็ด
  จ.นนทบุรี

  (ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 • ระบบ E-Document
 • ระบบจัดทําฏีกาเบิกจ่าย
 • ระบบทะเบียนบุคลากร
 • ระบบวัสดุ-ครุภัณฑ์
 • ระบบทะเบียนวัดผล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้แก่

 • โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1
 • โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2
 • โรงเรียนวัดกู้ นครปากเกร็ด 3

 • เทศบาลนครอ้อมน้อย
  จ.สมุทรสาคร

  (ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต)

  ระบบสารสนเทศสํานักการศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย
  ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  ระบบทะเบียนวัดผล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แก่

 • โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 เทศบาลนครอ้อมน้อย
 • เทศบาลนครสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

  (ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร)

  ระบบสารสนเทศสํานักการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร
  ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  ระบบทะเบียนวัดผล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แก่

 • โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฏาราม (เชยวิทยาทาน)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
 • เทศบาลนครนครราชสีมา
  จ.นครราชสีมา

  ระบบจัดการใบอนุญาต สำนักสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา
  เทศบาลนครขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น

  ระบบจัดการใบอนุญาต สำนักสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้าย
  จ.เลย

  ระบบจัดการคิว การให้บริการประชาชน


  ตัวอย่างผลงานภาคเอกชน

  บริษัท อุดรธนดี จำกัด
  จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง)

 • ระบบบริหารงานบุคคล/ลงเวลา online
 • ระบบจัดการเงินเดือน/ค่าแรง
 • ระบบจัดการโครงการ
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบจัดการรายจ่าย
 • ระบบจัดการภาษีซื้อ/ขาย
 • บริษัท ศิริชัยแทรกเตอร์ จำกัด
  จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรกล ปลีก ส่ง)

 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบขาย
 • ระบบบัญชี
 • ระบบสต็อกสินค้า
 • ระบบจัดการรายจ่าย
 • ระบบจัดการภาษีซื้อ/ขาย
 • บริษัท เคพีเอ็น คอนเน็ค จำกัด
  จ.กรุงเทพมหานคร

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่อม ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์)

 • ระบบจัดการสต็อกส่วนกลาง และ สาขา
 • ระบบขายสินค้าสาขา, รายงานยอดขาย สต็อกสินค้า พิมพ์สลิปใบเสร็จ ฯลฯ
 • บริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จำกัด
  จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่าย เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์)

 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • ระบบลงเวลา online
 • ระบบจัดการเงินเดือน, สลิปเงินเดือน, ใบรับรองเงินเดือน • บริษัท ยูดี ฟลาย ทราเวล จำกัด
  จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศประกันภัยการเดินทาง บริการสำรอง ห้องพักโรงแรม บริการรับยื่นวีซ่า,แปลเอกสาร)

 • ระบบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ออกใบ Invoice
 • จัดการลูกหนี้
 • จัดการค่าใช้จ่าย
 • บริษัท นิติปัญญาธรรม จำกัด
  จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ สำนักงานทนายความ)

 • ระบบจัดการระบบงานภายในสำนักงานทนายความ


 • หจก. เล้งบึงกาฬเซอร์วิส
  จ.บึงกาฬ

  (ประเภทธุรกิจ อู่ซ่อมรถ รับเคลมประกัน)

 • ระบบจัดการสต็อก
 • ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี • หจก. เล้งบึงกาฬคอนกรีตเซอร์วิส
  จ.บึงกาฬ

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม ฯลฯ)

 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบขาย
 • ระบบบัญชี
 • ระบบสต็อกสินค้า
 • บริษัท พี รีเทลเลอร์ แอนด์ เซอร์วิส
  จํากัด จ.อุดรธานี

  (ประเภทธุรกิจ จำหน่ายเครื่องมีอ อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ)

 • ระบบ Stock สินค้า
 • ระบบขาย
 • ออกใบเสนอราคา/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี • ติดต่อเรา

  บริษัท เอจีส ซอฟท์ จำกัด
  ที่อยู่88/326 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
  เบอร์โทร088-6017-904 (คุณเลิศ)    094-8683-651 (คุณท็อป)    094-5423-651 (คุณปู)
  Emailsupport@aegis-soft.com , vatcharachol@aegis-soft.com, topphy.s@aegis-soft.com